Glasnegatieven

Locatie op de foto ontdekken

Ik heb dus twee glasnegatieven van een straat waar een optocht doorheen gaat. Dan wil ik toch graag weten in welke plaats het is en naar welke straat ik kijk. Teksten in foto's zijn vaak de oplossing, maar ik zie geen leesbaar straatnaam bordje. Op de foto hierboven is de naam van de bakker te lezen op het uithangbordje. J.B. Vonck, Brood, Banket en Koek. Met een zoekopdracht op Google kom ik uit bij een bakker in Groningen en een foto gemaakt rond 1915. Die bakkerij lijkt helemaal niet op die van mijn negatief. Maar het pand ernaast van de kapper herken ik wel. Wat is er met het oorspronkelijke pand gebeurd? Delpher geeft het antwoord!

Door deze advertentie weet ik nu dat ik naar de Nieuweweg in Groningen kijk. De foto is gemaakt na het jaar van de brand, 1923. De verzekeringsmaatschappij heeft waarschijnlijk een flink bedrag uitgekeerd want er is een prachtig pand voor teruggekomen.

De optocht

En dan die rare optocht waar heel veel publiek op is afgekomen. Ik zie arrensleden op wielen en daarachter een vrouw in een glazen hokje, een koets en verklede mensen. De bakker is ergens op geklommen om alles goed te aanschouwen, en ook uit de ramen hangen er mensen. Veel mannen dragen zomerse strohoeden, dus het zal wel ergens in juni of juli hebben plaats gevonden. Ik kwam twee soorten optochten tegen die in Groningen zijn gehouden tussen 1920 en 1940. Maar door de tweede foto van deze stoet ontdekte ik dat het de Historische Verkeersoptocht in 1930 moet zijn. In de Groningse beeldbank zag ik ook foto's van boten in een optocht.

De historische verkeersoptocht

Hoe verzinnen ze het! En wat is de reden om zo een optocht te houden? Door even op internet te zoeken kwam ik op een website van het Groningse dorp Zuurdiek terecht waar iemand een hele webpagina vol heeft geschreven over deze optocht.

Laten we eerst eens naar de reden van die optocht kijken en dat blijken er meerdere te zijn.

11 juni 1930 Nieuwsblad van het Noorden

In een voorwoord zet het bestuur uiteen, welke de aanleiding was tot het houden van een dergelijken optocht, een vraag, die reeds van verscheidene zijden werd gesteld. De redenen hiervoor zijn tweeërlei.

Sinds tal van jaren geeft de Vereeniging voor Volks vermaken tusschen de kermis en 28 Augustus, den feestdag onzer stad sinds eeuwen, eenige festiviteit, hetzij volks- en kinderspelen of — gelijk reeds eenige malen — een autotocht voor onze oude medebewoners. Deze gewoonte getrouw, meende het bestuur ook dit jaar weer iets op het gebied van vermaak en ontspanning te moeten geven en zoo kan deze overweging als eerste aanleiding worden beschouwd.
De tweede aanleiding om een verkeersoptocht te, houden meende het bestuur te moeten vinden in de erkentelijkheid van Groningen’s ingezetenen voor de totstandkoming van de nieuwe bestrating, waardoor onze stad een geheel nieuw aspect heeft verkregen en waardoor het verkeer zich zoozeer heeft ontwikkeld. En deze erkentelijkheid kon, zijns inziens, niet beter worden geuit dan iets daar te stellen op het gebied van het verkeerswezen. Het vervoer en verkeer, dat zoo nauw samengaat met een goed wegennet en plaveisel. Het bestuur hoopt, dat de optocht er toe zal medewerken, dat de aandacht weer eens op Groningen, de hartader van het verkeer van Noord-Nederland, zal worden gevestigd.

Het was dus de bedoeling om allerlei soorten van transport door de eeuwen heen in de optocht te tonen. Ik ontdekte dat Groningen de eerste in het land was met zo een optocht. Amsterdam kon uiteraard niet achterblijven en kwam jaren daarna met een soortgelijke optocht en een aantal andere steden brachten ook dit volksvermaak.

Welke deelnemers zien we op de foto's?

De eerste foto

Vooraan de arrensleden op wielen, die werden als volgt omschreven:
Arreslee-partij op Fraijlema-Borg tusschen 1690 en 1700, Vijf Arren, waarin Henric Piccardt en zijn gemalin, Anna Elisabeth Rengers van Slochteren, bevriende families en dienaren. Deelnemers: Leden van de Rederijkerskamer „Groningen”.

Daarachter de vrouw in het glazen kooitje:
Draagstoel, welwillend afgestaan door het Museum van Oudheden uit den Borg Menkema te Uithuizen, waarin een dame in 17e eeuwsch costuum.

En als laatste zichtbaar op de foto de koets:
18e Eeuwsche Reiskoets, bespannen met 2 paarden, in de koets 2 dames en 2 heeren (Rococo-costuum). Deelnemers: Rederijker „Groningen”.

De tweede foto

Dames rond een zuil:
Praalwagen, Groningen symbolisch voorstellende. Deelneemsters 7 dames van de Gymnastiek-Vereeniging „Eclecta”.


Houten kar: Germaansche Ossenwagen, waarin vrouw en kinderen; vier Germanen te voet. Deelnemers 4 leden van de Gymnastiek-Vereeniging „Vlugheid en Kracht”.

Het schip: Noormannenschip (viking), bemand met 10 krijgers en roeiers, Gymnastiek-Vereeniging „Vlugheid en Kracht”.

De ondernemers

Bakker Vonck hadden we al ontdekt op de eerste foto, maar op de tweede kunnen we nog wat andere ondernemers ontdekken.

Rijwielfabriek gebr. Dik
De Gebroeders Dik hebben jarenlang een zaak gehad aan het Achterom en aan de voorkant was dat de Nieuweweg 38. Begin 1902 brachten ze hun zaak onder de aandacht d.m.v. advertenties in Nieuwsblad van het Noorden. In het begin hielden ze zich bezig met vernikkelen, verkoperen, verzilveren en vergulden. In de jaren '20 kwam de rijwielverkoop erbij.

A.A. Barlinckhoff horlogemaker
Omschrijving van het bedrijf in de krant: A.A. Barlinckhoff, Groningen, Nieuweweg 40, horlogemaker en winkel in uurwerken. Het uitgeoefende bedrijf omvat thans: winkel in uurwerken (klokken, horloges, wekkers, enz.) en Japansche artikelen en reparatie-inrichting van uurwerken.

J.A. vd Warf Schilder
Over deze man heb ik geen informatie gevonden.

Garage IMEX
Nieuweweg 52, Groningen, was één van de grootste Citroën dealers in de stad en verhuurde ook auto's voor trouwerijen.

P. Heidema Lood c.v. Ik heb geen informatie gevonden over deze winkel, maar wat ik op de foto in de etalage kan zien verkoopt hij huishoudelijke artikelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *