Zwart/wit toeristen dia?

Er zitten een aantal zwart/wit dia's tussen de partij met daarop gedrukte teksten. Ik heb sterk het idee dat deze in een souvenirwinkeltje werden aanboden. Op deze dia zien we een foto van een kustlijn in Engeland. Op de dia een stichtelijke tekst.

De foto van de Engelse kust, dat wordt nog eens benadrukt door de immens grote vlag.

De tekst op de dia

God bless our native land!
May his protecting hand
Still guard our shore:
May peace her power extend
Foe be transformed to friend,
And Britain's rights depend
On war no more.

God zegene ons geboorteland! Moge zijn beschermende hand Onze kust nog steeds onze bewaken: Moge vrede haar macht uitbreiden Vijand worden getransformeerd tot vriend, En de rechten van Groot-Brittannië zijn afhankelijk Over oorlog niet meer.

Tijdens het optimaliseren van de dia in Photoshop zoom ik natuurlijk even in en zag dat die immens grote vlag op de dia is getekend.

En nog een verrassing op deze dia! De dia zelf is van glas met daarop een dekglaasje om de emulsielaag te beschermen. Daartussen werd tijdens het plaatsen van het dekglaasje een beestje geplet. Ik vermoed een mijt. Dus ik heb er een nieuw huisdier bij, weliswaar morsdood.

Dia 2

Op deze dia ook een stichtelijke tekst, maar daarboven kunnen we op de rand 'Graystone Bird Bath' lezen. Wellicht kan ik met een zoekopdracht op Google wat meer over dit soort dia's ontdekken. Ik neem aan dat deze sfeerfoto van een golvende zee met wolkenlucht ook in Engeland is genomen.

De tekst op de dia

Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty!
All Thy works shall praise Thy name in earth,
Holy, Holy, Holy! Merciful and Mighty!
God in Three Persons, blessed Trinity.

Heilig, Heilig, Heilig! Here God Almachtig! Al Uw werken zullen Uw naam loven op aarde, en lucht en zee; Heilig, Heilig, Heilig! Barmhartig en machtig! God in drie personen, gezegende Drie-eenheid.

Graystone Bird, Bath

Op de rand van de dia staat dus de tekst Graystone Bird, Bath. Een eerste zoekopdracht op Google laat een vergelijkbare dia zien waarbij vermeldt is dat het om een 'prayer slide' gaat voor een toverlantaarn. Volgens hun gemaakt rond 1900 door een beroemde familie van fotografen. Valt er meer te ontdekken over deze familie?

En ja hoor! Owen Graystone Bird blijkt een fotograaf wonende in Bath en hij komt inderdaad uit een fotografen en kunstenaars familie. Rond 1900 werd zijn 'core business' het fabriceren van dia's voor de toverlantaarn. Het tonen van de dia's was in die tijd een populair vermaak in de woonkamer of zaaltjes. Door de opkomst van de film met bewegend beeld verloor deze vorm van entertainment zijn populariteit.

De hele familie Graystone Bird hielp mee in de studio en werkplaats aan de Milsom street in Bath met het fabriceren van de toverlantaarn dia's. In 1937 is de locatie door onbekende oorzaak vernietigd.

Toverlantaarn dia

Het is nu duidelijk dat het dia's voor een toverlantaarn zijn. In de studio van Graystone Bird werd dus de tekst en de aanvullende tekening aangebracht in de foto's. Zo werd bij deze dia het bootje extra geaccentueerd met een contourlijn.

De tekst op de dia

"Save Lord we perish," was their cry,
"O save us in our agony!"
Thy Word above the storm rose high,
"Peace, be still."

"Red Heer, we komen om", was hun kreet, "O red ons in onze doodsangst!" Uw woord boven de storm rees hoog op, "Vrede, wees stil."

Het ingezoomde beeld laat duidelijk de getekende contourlijnen van het scheepje zien.

Ik heb echt geen spijt van mijn aankoop! Wat een leuke informatie komt er tevoorschijn aan de hand van het fotomateriaal. Ik hoop jullie nog veel meer ontdekkingen te laten zien gedurende de digitalisering van de negatieven en dia's.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *